Archiwa

W dniach od 26.04 do 11.05.2021r. w grupie „ Słoneczek” realizowany był projekt badawczy „ Książka”

Celem projektu było:

– rozbudzanie  czynności intelektualnych  potrzebnych  dzieciom  w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji

– budowanie systemu wartości

– budzenie odporności emocjonalnej, uczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach

– uczenie umiejętności społecznych w kontakcie z rówieśnikami i dorosłymi

– stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie i nauce

– wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych

– wspieranie ciekawości dzieci, ich aktywności i samodzielności

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Działania realizowane w ramach projektu badawczego „ Książka”

Wybór tematu –„ Książka”

1.Rozmowa wokół tematu „ Książka” (25.04.2021r.) – dzieci gromadziły i oglądały książki, prowadziły rozmowy wokół tego tematu, tworzyły kolekcję książek, dzieliły się wiedzą na ich temat.

2.List do rodziców informujący o rozpoczęciu projektu ”Książka” (26.04.2021r.) jego przebiegu, terminie i zakończeniu. Jednocześnie rodzice zostali zaproszeni do współpracy (strona na fb)

3.Tworzenie siatki pytań i hipotez dotyczących książki (26.04.2021r.) – dzieci zadawały pytania dotyczące książek , jednocześnie próbowały samodzielnie udzielać odpowiedzi na postawione pytania,

4.Historie osobiste ( 28.04.2021r.)– na podstawie własnej wiedzy i doświadczeń tworzyły historie, opowiadały ciekawostki związane z książkami

– wykonały zakładki do książek

5.W następnej fazie projektu odbywały się zabawy związane z książką.

-dzieci poznawały różnorodną literaturę dziecięcą –przez cały czas trwania projektu badawczego

utworzyły bibliotekę grupową z książek przyniesionych z domu – 29.04.2021r.

-śpiewały piosenki, przedstawiały krótkie inscenizacje znanych bajek – 29.05.2019r.

-wypożyczały książki z przedszkolnej grupy – przez cały czas trwania projektu badawczego

-brały udział w zabawach ruchowych z książeczkami- przez cały czas trwania projektu badawczego

-układały książki od najmniejszej do największej, od najcieńszej do najgrubszej – 04.05.2021r.

-oglądały książeczki i kolorowały obrazki – 05.05.2021r.

– układały historyjki obrazkowe związane z powstaniem książki – 05.05.2021r.

– zrobiły wystawę pt. „Mój ulubiony bohater książkowy” – 06.05.2021r.

-naprawiały zniszczone książki – przez cały czas trwania projektu badawczego

6.Wirtualna wycieczka do biblioteki (10.05.2021r.) Przedszkolaki wirtualnie zwiedziły Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, dowiedziały się jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać, jak chronić książki przed zniszczeniem, oraz jak można naprawiać zniszczone egzemplarze. Przedszkolaki zwiedziły wirtualnie wszystkie pomieszczenia biblioteki: magazyn, czytelnię, wypożyczalnię, salę kinową itd., wycieczka bardzo się podobała, a wrażenia dzieci utrwaliły na papierze.

7.Rysunki wykonane kredkami w oparciu o zebrane doświadczenia – 10.05.2021r., po wizycie w bibliotece dzieci przedstawiły wrażenia z wycieczki w formie plastycznej

8.„Biblioteka” Wystawa prac dziecięcych w Galerii na Piętrze

9.Książeczka (11.05.2021r.)Na zakończenie projektu dzieci w domu wykonały własną książeczkę, z wykonanych książeczek w sali przedszkolnej została utworzona wystawa.

Dzięki realizacji zajęć i zabaw metodą projektu : Książka – rozbudziłam aktywność poznawczą i badawczą dzieci. Zachęcałam dzieci do samodzielnego inicjowania, wspólnego planowania i wykonywania zadań. Poprzez  realizację  zajęć  metodą  projektu  dzieci  uczyły  się:  myślenia, poszukiwania,  odkrywania  ,  doświadczania,  stawiania  pytań,  działania, współdziałania, dokonywania wyborów.

Po zrealizowaniu projektu edukacyjnego Książka dzieci:

– znają sposób powstawania książki

– wiedzą, gdzie i jak można kupić książkę

– wiedzą, gdzie można wypożyczyć książkę

– w skupieniu słuchają bajek, baśni, wierszy dla dzieci

– szanuje książki, dbają o nie znają różne rodzaje literatury: dla dzieci: bajki, baśnie,

opowiadania,  wiersze, albumy, atlasy,  dla dorosłych

– wzbogaciły swoje słownictwo

– budują dłuższe wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym

– kulturalnie zachowują się w miejscach publicznych

-wiedzą jak naprawić zniszczoną książkę

Projekt prowadziła Pani Monika Gardyas