Archiwa

Godziny konsultacji:

Błaszczak Klaudia : wtorek 16:00 – 16:30, piątek 15:15-15:30 oraz 16:00-15:15

Franczak Justyna: poniedziałek 16:00-16:30, środa 16:00-16.30

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Listopad

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

Kształtowane umiejętności:

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych.

 

Październik                                             

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przygoda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby Jesieni

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 

– poznaje wartość„pracowitość”

-współpracuje podczas układania puzzli i różnych zabaw 

-jest uwrażliwione na piękno jesiennej przyrody 

-prowadzi obserwacje, wyciąga wnioski z doświadczeń

-przestrzega zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spacer

-rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwija umiejętności komunikacyjne

-rozwija pozytywne cechy charakteru (pracowitości) 

-poznaje  jesienne  zwyczaje  bocianów oraz niedźwiedzi

-rozwija  kompetencje matematyczne w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów

-doskonali sprawność fizyczną

-rozwija zdolności manualne

-poznaje  warzywa rosnące w warzywniaku jesienią

-rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

-rozwija ekspresję muzyczną

 

 Wiersze:

 

”Jesień”

Marlena Szeląg

 

Rozsypała jesień liście

i już mienią się złociście.

I zrzuciła z drzew kasztany,

na chodniku poszły w tany.

Lasy w grzyby przystroiła,

w mchach i w liściach je ukryła.

A wiewiórkom dla uciechy,

w koszu dała już orzechy!

Z wiatrem razem zatańczyła,

z dębu żołędzie strąciła.

A na koniec swej podróży,

chciała kąpać się w kałuży!

Deszczem zatem pokropiła,

słonko chmurą zasłoniła…

 

”Sarenka”

Hanna Zdzitowiecka

 

Wiewiórka zaśnie w dziupli,

jeż się w liście zagrzebie,

śpią smacznie nietoperze

przytulone do siebie.

Gdy śnieg ziemię przysypie,

gdzie się skryje sarenka?

Nie ma gniazdka ni norki,

byle szmeru się lęka…

Domem sarny – las cały,

gęste krzaki – posłaniem,

a leśniczy stóg siana

ustawi na polanie.

 

Piosenki:

(773) Co przyniesie jesień | Piosenka jesienna | MuzyKat – YouTube

(773) Pac, gruszka | Piosenka jesienna | MuzyKat – YouTube

(773) Urodziny Marchewki – piosenka dla dzieci – Babadu TV – YouTube

 

Wrzesień

1. W przedszkolu

2. Nasze przedszkole

3. Jestem bezpieczny

4. Pomocna dłoń

KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

– Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

– Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

– Współpracuje w zespole

– Stosuje zwroty grzecznościowe

– Nabywa poczucia własnej wartości

– Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni

– Orientuje się na kartce papieru

– Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad

– Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę

– Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej

– Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa

– Rozróżnia prawą i lewą stronę

– Łączy przyczynę ze skutkiem

– Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

– Rozwija sprawność manualną

– Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

– Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

– Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

– Rozwija spostrzegawczość

– Obserwuje przyrodę

– Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce

– Rozumie znaczenie określenia pora roku

– Zna nazwy czterech pór roku

Piosenki:

NA ULICY piosenka W PODSKOKACH | POKAZYWANKA – YouTube

Piosenka o zasadach na jezdni 🚦 Piosenki dla dzieci – Mała Orkiestra Dni Naszych – YouTube

Śpiewające Brzdące – Halo, panie policjancie – Piosenki dla dzieci – YouTube

 

Wiersze:

“Droga do przedszkola”

Codziennie wczesnym rankiem,
zawsze drogę tę samą,
przemierzam do przedszkola
razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie,
sklepy, park i szkołę,
potem kilka domów
i widzę przedszkole.

Jestem przedszkolakem,
więc swój adres znam,
do domu potrafię
drogę wskazać wam
.

 

“Lata osa”

Lata osa koło nosa.

Lata mucha koło ucha.

Lata bąk koło rąk.

Lecą ważki koło paszki.

Lata pszczoła koło czoła.

Lata mucha koło brzucha.

Lecą muszki koło nóżki.

Biegną mrówki koło główki.