Archiwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

www.dalton.org.pl

Przedszkole nr 25 od roku 2016 posiada  certyfikat Przedszkola Daltońskiego

Przedszkole nr 25 jest przedszkolem publicznym. Usytuowane jest w dzielnicy Sławinek. Mieści się w czterokondygnacyjnym budynku. Posiada ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjny, który umożliwia dzieciom bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu oraz pozwala na wnikliwą obserwację zmian zachodzących w przyrodzie.

Naszą społeczność przedszkolną tworzą trzy grupy podzielone wg wieku dzieci: Biedronki – grupa 3-latków, Pszczółki – grupa dzieci 3-4-letnich oraz Słoneczka – grupa 5 i 6 –latków.

Przedszkole jest niewielkie i kolorowe, panuje tu rodzinna i ciepła atmosfera, pełna życzliwości, otwartości, zaufania. Chcemy, by każde dziecko czuło się tu dobrze i bezpiecznie.

Sale zajęć są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne i zabawki. Dzięki temu, że przedszkole jest małe mamy doskonały kontakt z Rodzicami. Na bieżąco analizujemy potrzeby i oczekiwania dzieci i Rodziców. Są oni partnerami w procesie wychowania. Duży nacisk kładziemy na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań podopiecznych. Naszym zadaniem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Przedszkole świadczy wysoki poziom usług edukacyjnych. Jest miejscem twórczej zabawy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………