Archiwa

Na zebraniu Rady Rodziców  w dniu 18.10.2022r. ustalono:

dokonano wyboru  prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczącą Rady Rodziców została Pani Anna Krzaczek z gr. I

Skarbnikiem została Pani Magdalena Kowalczyk    z gr. II

Sekretarzem Pani Magdalena Wiejak z gr. III

Wpłat na fundusz Rady Rodziców można dokonać na rachunek bankowy, prowadzony przez Panią Magdalenę Kowalczyk:

21 1240 2382 1111 0000 3920 3661

-rozliczono wydatkowanie funduszu Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

-podjęto Uchwałę nr 1/22/23 Rady Rodziców Przedszkola nr 25

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Rady Rodziców  w roku szkolnym 2022/2023.

Plan finansowy  Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023.

  1. Wpływy
L.p. Opis wpływów Kwota w złotych
1. Kwota pozostała z roku poprzedniego 1664,44
2. Prognozowane wpłaty  na fundusz  Rady Rodziców 15 400,00
Razem 17 064,44
  1. Planowane wydatki
Przeznaczenie Kwota w złotych
Zakup materiałów plastycznych dla dzieci 5000,00
Bal karnawałowy – zakup ozdób do sali 150,00
Paczki na mikołajki 4830,00
Tablo dla dzieci z oddziału II 800,00
Książki – nagrody na zakończenie roku szkolnego

dla dzieci (gr. I i III )

1500,00
Dyplomy na pasowanie na przedszkolaka, medale + koszty przesyłki 200,00
Tort na zakończenie roku dla grupy II 200,00
Organizacja Dnia Dziecka 500,00
Koncerty muzyczne 1350,00
Kwota nie rozdysponowana 2534,44