Archiwa

KALENDARZ OGRODNICZY WRZESIEŃ

WRZESIEŃ

  1. Witajcie w przedszkolu!
  2. Droga do przedszkola.
  3. To były wakacje!
  4. Nadeszła jesień.

 

Tydzień pierwszy
Temat: Witajcie w przedszkolu!

W tym tygodniu dzieci:
− utrwalą znajomość imion koleżanek i kolegów z grupy
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Powrót do przedszkola
− otrzymają swoje znaczki rozpoznawcze
− wysłuchają i nauczą się piosenki Witamy przedszkole
− odczytają globalnie wyrazy
− dowiedzą się, jakie zasady obowiązują w przedszkolu
− stworzą kodeks grupowy
− rozwiną umiejętności różnicowania, porównywania i określania wielkości
przedmiotów
− dowiedzą się, jakie pomieszczenia znajdują się w przedszkolu
− wykonają pracę plastyczną Moje przedszkole
− wyszukają rytmy w budynku przedszkola i poza nim

 

Tydzień drugi
Temat: Droga do przedszkola

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Michalina i bezpieczeństwo
na drodze
− poznają zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym
− rozróżnią prawidłowe i nieprawidłowe zachowania w ruchu ulicznym
− nauczą się prawidłowo przechodzić przez ulicę
− wyróżnią głoski w nagłosie
− wysłuchają i nauczą się piosenki Droga do przedszkola
− wykorzystają wiedzę na temat znaków drogowych podczas zabaw przy muzyce
− poznają i wymienią nazwy samochodów specjalistycznych
− utrwalą numery alarmowe
− wyróżnią pojazdy ze względu na miejsce, w którym się one poruszają
− poznają figurę geometryczną – koło
− wykonają pracę plastyczną Znaki na drodze
− utrwalą umiejętność orientacji w schemacie własnego ciała oraz kodowania
kierunków za pomocą kolorów

 

Tydzień trzeci
Temat: To były wakacje!

W tym tygodniu dzieci:
− rozpoznają zdjęcia, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską
− wysłuchają opowiadania Hanny Zdzitowieckiej Muszka w bursztynie
− poznają właściwości bursztynu
− stworzą kompozycje z zastosowaniem materiałów przyrodniczych
− rozpoznają przedmioty za pomocą dotyku
− narysują rośliny, zwierzęta lub przedmioty, których nazwy rozpoczynają się
tymi samymi głoskami
− wysłuchają i nauczą się piosenki Wspomnienia z wakacji
− poznają różne regiony Polski
− wskażą na mapie Polski wybrane miejsca
− rozwiążą rebusy obrazkowe
− nauczą się tworzyć liczbę mnogą
− wymienią nazwy części ciała – swojego i kolegi
− wykonają pracę plastyczną Wędrujemy po naszym kraju
− utrwalą umiejętność klasyfikowania przedmiotów według podanych cech

 

Tydzień czwarty
Temat: Nadeszła jesień

W tym tygodniu dzieci:
− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej O dwóch dębach, co w parku
rosły
− dowiedzą się, jak poprawnie wymawiać głoski b, p
− wysłuchają i nauczą się piosenki Jesienna moda
− będą obserwować rośliny i zwierzęta w ich naturalnym otoczeniu
− posegregują liście w zależności od gatunków drzew, z jakich pochodzą
− podzielą słowa na sylaby, będą różnicować głoski w nagłosie
− ułożą schematy nazw wybranych obrazków
− liczą w zakresie swoich możliwości
− będą klasyfikować obrazki według podanych cech
− wykonają pracę plastyczną Grzyby
− utrwalą umiejętność nazywania kierunków (lewo, prawo, góra, dół) i kodowania ich za pomocą strzałek