Archiwa

Drodzy Rodzice w dniu 11.12.2023(poniedziałek) o godz. 14.30 dla chętnych Rodziców oraz dzieci z grupy Pszczółki odbędą się świąteczne warsztaty plastyczne. Zapraszamy.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Serdecznie zapraszamy Rodziców z grupy II “Słoneczka” na zajęcia dla Rodziców  z udziałem dzieci, które odbędą się 30.11.2023r. (czwartek) o godzinie 14:30.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy Rodziców dzieci z grupy II “Słoneczka” na przedstawienie jesienne “Idzie Jesień poprzez świat”, które odbędzie się 25.10.2023r. (środa) o godzinie 15.00.

Zapraszamy.

Godziny konsultacji nauczycieli:

 Justyna Franczak: wtorek: 10:30-10:45, środa: 13:45 – 14:15 oraz 15:15-15.30

 Katarzyna Adamowicz: wtorek: 12:15-12:45, czwartek: 16:00-16:30

Marzena Ożóg: poniedziałek: 9:00-9:15, wtorek 9:45-10:00, piątek 15:30-16:00

Natalia Łaper: poniedziałek: 9:15-9:45, wtorek 16:30-17:00

Angelika Bernat: wtorek 10:00-10:30, środa: 14:45-15:15

Adriana Mazowiecka Michalska- pedagog specjalny: wtorek 15:00-15:30

Agata Adamczuk: psycholog: czwartek: 12:45-13:15

Aleksandra Nowosad – logopeda : piątek 13:15-13:45

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nasze Przedszkole od wielu lat współpracuje z Fundacją Wiewiórki Julii promującą higienę jamy ustnej.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć:

08.09.2023- temat zajęć: Higiena -ważne słowo

06.10.2023- temat zajęć: Zdrowa dieta

03.11.2023- temat zajęć: Budowa jamy ustnej i zębów

01.12.2023- temat zajęć: Jak wygląda brudny ząb i dlaczego trzeba je myć

12.01.2023- temat zajęć: Próchnica – skąd się bierze i jak jej zapobiegać

Zajęcia są bezpłatne.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, iż stawka żywieniowa w naszym przedszkolu od dnia 01.01.2023r. wynosi 9,50 zł.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprzejmie informujemy Państwa Rodziców, iż  Przedszkole nr 25 posiada nowy numer telefonu stacjonarnego:                 81 466 47 38

Podaję także numery telefonów:

tel. kom. Dyrektora Przedszkola nr 25:  661 325 316

tel. kom. Intendenta:  661 325 532

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Od dnia 1.09.2023 r. weszła w życie UCHWAŁA NR 1476/L/2023 Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin
  Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat,
wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej, oraz innej formie wychowania przedszkolnego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo Rodzice

  Wysokość  opłat za przedszkole oraz indywidualny numer rachunku bankowego można znaleźć w dzienniku elektronicznym, w zakładce OPŁATY .

W sprawie opłat  można także dzwonić do przedszkola  (tel. 81 466 47 38) w godzinach 7.30-14.30.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Uprzejmie proszę Państwa Rodziców o przekazywanie informacji na temat zmian w adresie  zamieszkania dzieci.  

Z poważaniem

Agnieszka Kukawska -Żydek

dyrektor Przedszkola nr 25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo

Poniżej ponownie podajemy instrukcję uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego

Jak uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego
Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.
1.Wchodzimy na stronę Lubelski Portal Oświatowy
https://portal.edu.lublin.eu/
2.Klikamy na pole „dziennik elektroniczny”
3.Klikamy pole „Przywracanie dostępu do konta”
4. W oknie Przywracanie dostępu należy wpisać adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola .
5.Zaznaczamy opcję Nie jestem robotem, a następnie klikamy przycisk Wyślij wiadomość.
6. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
7.Proszę zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
8.Proszę zalogować się do swojej poczty elektronicznej, odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odnośnik do strony, na której można wprowadzić swoje własne hasło.
9. Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, trzeba przejrzeć inne jej foldery.
10. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło należy wprowadzić swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Trzeba zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
11. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

INSTRUKCJA SCALANIA KONT

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

…………………………………………………………………………………………..

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia wspierające rozwój dziecka wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, zabawa zorganizowana lub swobodna, rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka, podtrzymywanie             i rozbudzanie zainteresowań

8.00 – 8.15 – kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenia poranne 8.15 – 9.00 – kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 11.30 – zajęcia kierowane realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego dostosowane do możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb z zachowaniem zasady przemienności form i metod pracy oraz rodzajów aktywności, zajęcia religii, języka angielskiego, rytmiki zgodne z arkuszem organizacji pracy przedszkola

– kształtowanie nawyków higienicznych, II śniadanie

– zabawy organizowane w budynku przedszkola (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych) oraz na powietrzu doskonalące motorykę, zaspakajające potrzebę ruchu

– kształtowanie zaciekawienia elementami otoczenia poprzez organizację spacerów

11.30 – 12.30

– kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do obiadu, obiad

12.30 – 14.00 w grupie II i III

-czas na odpoczynek

zabawy i zajęcia rozwijające w dziecku oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy

w grupie I – czas na odpoczynek

14.00 – 17.00

– kształtowanie nawyków higienicznych, podwieczorek

– rozchodzenie się dzieci

– zabawa zorganizowana lub swobodna

– rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka, podtrzymywanie i rozbudzanie zainteresowań, zajęcia religii, języka angielskiego, zgodne z arkuszem organizacji pracy przedszkola

Godziny posiłków: śniadanie 8.30, II śniadanie 10.00, obiad 11.45, podwieczorek – 14.15

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice
Bardzo proszę,  aby w tytule przelewu za wyżywienie i/lub czesne wpisywać:
1) imię i nazwisko
2) symbol lub nazwę placówki ( P25 lub Przedszkole nr 25)
Z poważaniem
Agnieszka Kukawska -Żydek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego
Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.
1.Wchodzimy na stronę Lubelski Portal Oświatowy
https://portal.edu.lublin.eu/
2.Klikamy na pole „dziennik elektroniczny”
3.Klikamy pole „Przywracanie dostępu do konta”
4. W oknie Przywracanie dostępu należy wpisać adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola .
5.Zaznaczamy opcję Nie jestem robotem, a następnie klikamy przycisk Wyślij wiadomość.
6. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
7.Proszę zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
8.Proszę zalogować się do swojej poczty elektronicznej, odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odnośnik do strony, na której można wprowadzić swoje własne hasło.
9. Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, trzeba przejrzeć inne jej foldery.
10. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło należy wprowadzić swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Trzeba zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
11. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
………………………………………………….
Logowanie do systemu UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę startową systemu UONET+. 2. Kliknij przycisk Zaloguj się
3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
4.Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj jeszcze raz z odsyłacza Przywróć dostęp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA!

   W związku z realizacją kolejnego etapu wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin  od 1 września  2020r w przedszkolu obowiązuje elektroniczna rejestracja obecności dziecka  w przedszkolu.

   Instrukcja  instalacji aplikacji  jest  dostępna pod adresem : https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Rejestracja jest możliwa za pomocą aplikacji Obecność Vulcan do pobrania na telefon.                                Kod QR znajdą Państwo w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

Kody PIN, potrzebne do rejestracji dziecka można pobrać u nauczycielek poszczególnych oddziałów.

Niezarejestrowanie wejścia dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna skutkować będzie nieuwzględnieniem dziecka na liście obecności w danym dniu, natomiast brak rejestracji wyjścia spowoduje naliczenie opłat za cały dzień pobytu czyli do godz.17:00.

W przypadku problemów z obsługą aplikacji prosimy  o zgłoszenie prośby o rejestrację dziecka   do nauczyciela grupy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzieci z naszego przedszkola są pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4

Ul. Żołnierzy Niepodległej 1
Poradnia służy pomocą dzieciom i ich rodzicom w zakresie: diagnozy rozwoju dziecka, psychoedukacji, porad dotyczących problemów wychowawczych, terapii grupowej i indywidualnej, wydawania opinii i orzeczeń.
Osoby odpowiedzialne za współpracę z Przedszkolem:
Pedagog: Magda Ochal
Psycholog: Antonina Gutowska
Logopeda: Katarzyna Opoka

Adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 1
Telefon: (081) 53 248 22 wew. 30
Sekretariat czynny w godz: 8.00–15.30, poniedziałki i czwartki: 8.00–17.00